This event has passed
13709704_1138806102847830_1274048672_o

Microblading workshop, Vancouver Canada

Người tiếp xúc
Teresa Tran DiamondBrows Ekspert
Bắt đầu
Tháng Chín 7, 2016 10:00 sáng
Kết thúc
Tháng Chín 10, 2016 7:30 chiều
Địa chỉ
Vancouver, Canada   Xem bản đồ
Số điện thoại:
0016047212435
DKK 18.000,00 ex. moms

còn 10 hàngWarning: Illegal string offset 'switcher_style' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'orientation' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 101

Warning: Illegal string offset 'format' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 105

Warning: Illegal string offset 'switcher_style' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'orientation' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'orientation' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'orientation' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 131

Warning: Illegal string offset 'format' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'switcher_style' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'format' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'switcher_style' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'format' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'switcher_style' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'switcher_style' in /var/www/diamondbrows.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/currencies/class-wcml-currency-switcher.php on line 147
  • c
  • c
  • c

Tình trạng

This event has passed

0 Đã bán

Lên lịch

Ngày 1

10:00 - Trình bày của microblading và lý thuyết

11:00 - kỹ thuật vẽ

13:00 - ăn trưa

16:00 - bài tập vẽ với bản trên mỗi khác

18:00 - KẾT THÚC NGÀY 1

Ngày 2

10:00 - thực hành các kỹ thuật microblading

13:00 - ăn trưa

14:00 - trình diễn trực tiếp

16:00 - thực hành các kỹ thuật microblading

18:00 - KẾT THÚC NGÀY 2

Ngày 3

10:00 - thực hành các kỹ thuật microblading

11:00 - trình diễn trực tiếp

14:00 - ăn trưa

15:30 - trình diễn trực tiếp

18:30 - KẾT THÚC NGÀY 3

Ngày 4

10:00 - thực hành các kỹ thuật microblading

11:00 - trình diễn trực tiếp

14:00 - ăn trưa

15:30 - trình diễn trực tiếp

18:30 - tóm tắt của khóa học

19:30 - KẾT THÚC NGÀY 4

Be the first to review “Microblading workshop, Vancouver Canada”